Velkommen til 90-dagers giveaway som er laget for å forvandle din virksomhet. Med oppstart i FP 6 (den 7. mai 2016) og pågående til FP 8 (den 29. juli 2016), tilbyr vi et ekstra insentiv for å hjelpe deg med å forvandle din Mannatech-virksomhet.

Insentivet er opprettet for å belønne deg for å være handlekraftig de neste 90 dagene.

Hvordan fungerer det?

For hver europeiske Premium Champion-/All Starpartner som du selv verver, får du poeng, sammen med ytterligere poeng for automatiske ordrer (på 100 poengvolum (PV) eller mer) som er tatt opp av de nye partnerne som er vervet i løpet av FP 6 til FP 8.

For de partnerne som du verver i løpet av incentivperioden som ikke er vervet på Premium Champion-/All Star-partnernivå, kan du også motta poeng for automatiske ordrer (på 100 PV eller mer) som de tjener inn i løpet av 90-dagers giveaway.

Hvordan tjener jeg som verver opp poeng?

Partnerpakke Poeng
Premium Champion-/All Star-partner 200 PV 2.
Premium Champion-/All Star-partner 400 PV 5.
1 x automatisk ordre tatt opp av ny partner i løpet av 90-dagers giveaway 1.
2 x automatisk ordre tatt opp av ny partner i løpet av 90-dagers giveaway 3.
3 x automatisk ordre tatt opp av ny partner i løpet av 90-dagers giveaway 5.

Hvilke premier vil jeg få?

Totalt antall poeng som er tjent opp Premie i £ Premie i € Premie i SEK/NOK Premie i DKK
20. 100. 125. 1185. 950.
30. 150. 185. 1775. 1425.
40. 225. 280. 2650. 2135.
50. 300. 375. 3550. 2850.

Når vil jeg motta mine premier?

Premien vil bli utbetalt etter at FP 9 er utløpt, med en gang alle poeng er samlet og den totale poengsummen bekreftet.

For fullstendig informasjon klikk her